مقایسه محصولات امنیتی بیت دیفندر

GravityZone راهکاری تجاری است که می‌تواند به صورت محلی نصب شود یا در بستر ابری بیت دیفندر میزبانی شود. حفاظت چند لایه با بکارگیری یادگیری ماشین، الگوریتم‌های فراابتکاری پیشرفته، ضد باج‌افزار، ضد بهره‌جو قدرتمند، امضا، دیواره آتش و کنترل دستگاه در هر یک از محصولات امنیتی بیت دیفندر گنجانده شده است.

محصولات بیت دیفندر برای کسب و کارهای کوچک

در جداول زیر می توان محصولات موجود در دو دسته ی کسب و کارهای کوچک و متوسط و شرکت ها و سازمان های بزرگ را با هم به طور خلاصه مقایسه نمایید.

بسته امنیتی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (Small Business Security Suite)

ایده‌آل برای مشاغلی که به دنبال امنیت بالا با کاربری بسیار ساده هستند

GravityZone Business Security GravityZone Advanced Business Security GravityZone Elite
نوع نصب شبکه محلی / ابر شبکه محلی / ابر شبکه محلی / ابر
نقاط پایانی تحت پوشش
Physical / Virtual Workstation & Server
VDI & DaaS
Mobile در نسخه شبکه محلی در نسخه شبکه محلی
Microsoft Exchange
ماژول‌های بازدارنده و شناسایی
‌ Local & Cloud Machine Learning
Advanced Anti-Exploit
Automatic Disinfection and Removal
Fileless Attacks Defense
Network Attack Defense
HyperDetect (Tunable Machine Learning)
Sandbox Analyzer
Process Inspector
Ransomware Mitigation
Incident Visualization
Root Cause Analysis
Anomaly Defense
MITRE Event Tagging
Endpoint Detection and Response
ماژول‌های مقاوم‌سازی و تجزیه‌وتحلیل ریسک
Endpoint Risk Analytics در نسخه ابری در نسخه ابری در نسخه ابری
Web Threat Protection
Device Control
Application Control (Blacklisting)
Application Control (Whitelisting) در نسخه شبکه محلی
Content Control
Firewall
افزونه‌های قابل استفاده
Patch Management سازگار سازگار سازگار
Full Disk Encryption سازگار سازگار سازگار
HyperDetect & Cloud Sandbox
Endpoint Detection and Response
سهم سرورها از لیسانس حداکثر 30 درصد حداکثر 35 درصد حداکثر 35 درصد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

بسته امنیتی کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ (Medium and Large Business Security Suite)

ایده‌آل برای مشاغل متوسط و سازمان‌های بزرگ با نیازهای امنیتی جامع و پیشرفته و الزامات و استانداردهای دقیق

GravityZone Elite GravityZone Ultra GravityZone Enterprise
نوع نصب شبکه محلی / ابر شبکه محلی / ابر شبکه محلی / ابر
نقاط پایانی تحت پوشش
Physical / Virtual Workstation & Server
VDI & DaaS
Mobile در نسخه شبکه محلی در نسخه شبکه محلی
Microsoft Exchange
ماژول‌های بازدارنده و شناسایی
‌ Local & Cloud Machine Learning
Advanced Anti-Exploit
Automatic Disinfection and Removal
Fileless Attacks Defense
Network Attack Defense
HyperDetect (Tunable Machine Learning) Add-on
Sandbox Analyzer Add-on
Process Inspector
Ransomware Mitigation
Incident Visualization Add-on
Root Cause Analysis Add-on
Anomaly Defense Add-on
MITRE Event Tagging Add-on
Endpoint Detection and Response Add-on
ماژول‌های مقاوم‌سازی و تجزیه‌وتحلیل ریسک
Endpoint Risk Analytics در نسخه ابری در نسخه ابری
Web Threat Protection
Device Control
Application Control (Blacklisting)
Application Control (Whitelisting) در نسخه شبکه محلی در نسخه شبکه محلی
Content Control
Firewall
افزونه‌های قابل استفاده
Patch Management سازگار سازگار سازگار
Full Disk Encryption سازگار سازگار سازگار
HyperDetect & Cloud Sandbox سازگار
Endpoint Detection and Response سازگار
سهم سرورها از لیسانس حداکثر 35 درصد حداکثر 35 درصد
اطلاعت بیشتر اطلاعت بیشتر اطلاعت بیشتر