GravityZone Security for Virtualized Environments

بهترین حفاظت، برترین کارایی در بسترهای ترکیبی و چندابری

امنیت برای زیرساخت‌های ابری مدرن

سازمان‌های بزرگ ناچار هستند اطلاعات حساس را به بسترهای ابری منتقل نموده و پیوسته تلاش می‌کنند تا آن‌ها را با ابزارهای مرسوم ناکارآمد یا با محصولات غیریکپارچه ایمن کنند، در حالی که روش‌های مذکور، مصرف منابع، هزینه‌ها و پیچیدگی را افزایش می‌دهند. Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments – به اختصار SVE – راهکاری پیشرو و مستقل از بستر است که برای حفاظت از سیستم‌های مجازی‌ و چندابری طراحی شده است. Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments حفاظت حداکثری با بیشترین بهره‌وری و کارایی اثبات شده را در سرویس‌های ابری خصوصی و عمومی ارائه می‌کند.

Bitdefender در آخرین گزارش Forrester WaveTM: Cloud Workload Security report Q4,2019، به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه امنیت بستر ابری معرفی شده است.

.سازمان‌ها با بکارگیری

سازمان‌ها با بکارگیری GravityZone SVE، میزان مصرف منابع مورد نیاز برای تامین امنیت بستر رایانش ابری را به حداقل رسانده و کارایی را به حداکثر می‌رسانند. در این راستا مدیریت امنیتی خودکار را با محصولات VMware ،Citrix ،Nutanix یکپارچه نموده و با بسترهای ابری مرسوم و پیشرو همچون Amazon و Azure ادغام می‌کنند. فناوری امنیتی هدفمند ابری و معماری همواره در دسترس آن، حفاظتی قوی را در برابر حملات پیچیده ارائه می‌دهد. GravityZone SVE نه تنها مدیریت امنیتی را در بسترهای ترکیبی و چند ابری تلفیق می‌کند، بلکه مدیریت یکپارچه را برای ایستگاه‌های کاری فیزیکی، سرورها، دستگاه‌های تلفن همراه و ایمیل نیز ارائه می‌دهد.

bitdefender-virtualization-security

در صورتی که نیاز به راهنمایی در رابطه با محصولات بیت دیفندر دارید می‌توانید از بخش پشتیانی سایت بازدید نمایید.